Misja Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1 w Pile, utworzone w roku 2002, jest jedną z form działalności Centrum Charytatywno – Opiekuńczego Caritas w Pile. Naszym głównym i nadrzędnym celem jest troska o prawidłowy rozwój wychowanka, współpraca z rodzicami na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, a także wprowadzenie w kulturę i wartości chrześcijańskie. Poprzez bogactwo metod i form aktywizowania dzieci dajemy naszym przedszkolakom szansę na wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny. Priorytetem jest dla nas to, aby dzieciństwo naszych wychowanków upływało w atmosferze niepowtarzalnej, dziecięcej radości, zaś efektem oddziaływań pedagogicznych było dziecko twórcze, mające szansę dotrzeć i rozwijać swoje indywidualne talenty i predyspozycje.

Przedszkole działa w ramach:
Centrum Charytatywno Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej Lourdes
Dyrektor ksiądz Leonard Zych

Dyrekcja Przedszkola:
Weronika Szczepaniak – dyrektor
Ewa Fredrych – dyrektor-menager
Marta Kuczyńska – dyrektor-menager, psycholog

Oferta Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1 w Pile proces wychowawczo-dydaktyczny realizuje w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli zatwierdzoną przez MEN. W ofercie edukacyjnej posiadamy liczne zajęcia dodatkowe:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Terapię logopedyczną
 • Rytmikę
 • Hip-Hop
 • Balet
 • Taniec towarzyski
 • Gimnastykę
 • Religię
 • Muzyczne spotkania z dziecięcą piosenką oazową
 • Zajęcia muzyczne „Rozśpiewane nutki”
 • Zajęcia kulinarne

Ponadto, nieodpłatnie prowadzone są zajęcia w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców (w formie warsztatów, rozmów indywidualnych - dla zainteresowanych), a także pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci wymagających indywidualnego wsparcia edukacyjnego. Przedszkole organizuje spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania
z przedstawicielami ciekawych zawodów, a także prowadzi szeroki zakres współpracy
ze środowiskiem lokalnym.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nadal uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia. Nauczyciele pracują nowoczesnymi, aktywnymi metodami w oparciu o bogaty zestaw programów edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową - innowacje pedagogiczne.

Organizacja Przedszkola

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, w godz.: 6.30 – 16.30.
Jesteśmy placówką 6-cio oddziałową. Nasze oddziały zlokalizowane są następująco:

 • V grup przy ul. Kossaka 16
 • I grupa przy ul. Orlej 29 w Motylewie

W przedszkolu funkcjonują grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Baza przedszkolna:

 • Bardzo dobrze wyposażone sale zajęć
 • Sala gimnastyczna
 • Gabinet terapii logopedycznej
 • Łazienki i szatnie przy salach zajęć
 • Ogród przedszkolny
 • Przedszkolna kuchnia serwująca 4 posiłki dziennie oraz raz w tygodniu stół szwedzki.

Nasze Grupy

Grupa "Motylki" - dzieci 6-letnie (I piętro)

Patrycja Kaźmierczak – nauczyciel, Alicja Luch – asystent nauczyciela 

Grupa "Misie" - dzieci 5-letnie (parter)

Monika Krzycka-Szweda – nauczyciel, Irena Katzban – asystent nauczyciela

Grupa "Pszczółki" - dzieci 4-letnie (II piętro)

Kamila Szałaśnik – nauczyciel, Oksana Horbulia – asystent nauczyciela

Grupa "Sówki" - dzieci 4-letnie (II piętro)

Dominika Pszczoła – nauczyciel, Justyna Pawłowska – asystent nauczyciela

Grupa "Aniołki" - dzieci 3-letnie (parter)

Beata Mesek – nauczyciel, Danuta Surma – asystent nauczyciela

Grupa "Biedronki" - dzieci 2,5-letnie - 5-letnie (oddział w Motylewie)

 

Jowita Bieńkowska – nauczyciel, Daria Spendel – asystent

Rekrutacja

Ogłaszamy nabór dzieci
do Przedszkola Niepublicznego Caritas nr 1 w Pile
na rok szkolny 2018/2019.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać u nauczycieli poszczególnych grup, bezpośrednio w gabinecie dyrekcji, bądź na stronie internetowej przedszkola. Wypełnione karty należy składać od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. w gabinecie dyrekcji.
Publikacja wyników naboru odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. poprzez wywieszenie list dzieci przyjętych, w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

UWAGA!
Rodzic, którego dziecko zostało przyjęte zobowiązany jest potwierdzić wolę posłania dziecka do przedszkola poprzez złożenie podpisu w dokumentacji przedszkolnej w dniach od 7 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r. w gabinecie dyrekcji. W przypadku niedopełnienia przez rodzica powyższego obowiązku dziecko zostaje skreślone z listy przyjętych.

Kontakt

Adres

Przedszkole Niepubliczne
Caritas Nr 1 w Pile
ul. Kossaka 16
64-920 Piła
przy Centrum Charytatywno – Opiekuńczym Caritas
p. w. Matki Bożej z Lourdes w Pile
ul. Kossaka 16, 64 – 920 Piła
NIP 764-22-85-887

e-mail: przedszkolecaritas@wp.pl
tel: 67 215 57 33

Koniecznie zobacz nas na stronie Facebooka – serdecznie zapraszamy!

Linki do pozostałych jednostek:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile Motylewie
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżenicy
Środowiskowy Dom Samopomocy

Wypełnij PIT

Napisz do nas

Scroll to top